Lokal udviklingsplan

Nu-situation

Tuse Næs er en naturskøn halvø, med skov- og vigområde kategoriseret som Natura- 2000 område, to statsskove, en frøskov samt mange mindre naturområder og øvrig beskyttet natur. 

På nuværende tidspunkt er der ikke mange initiativer i forhold til Økologi og Bæredygtighed på Tuse Næs. Der er en håndfuld mindre økologiske landmænd og et ukendt økologisk omlagt areal. Landbruget er præget af intensiv kød –og foderproduktion. 

Spirefestivalen tænker i bæredygtighed og økologi og er en kulturevent med dette værdisæt.

Dagligvarer købes i Brugsen som har et lille udvalg af økologiske og lokale varer.

Turlandet bruger bæredygtighed i markedsføringen af foreningen og Tuse Næs som attraktivt naturområde. Bl.a. med gratis lånecykler. 

Der findes to fællesdrevne køkkenhaver på Tuse Næs.

Ønsket tilstand inden for en tidshorisont på 5 år

  • At se Tuse Næs’ natur som Holbæks lunge og borgernes rekreative sted
  • At sætte fokus på økologi og bæredygtighed både for Tuse Næs’ faste beboere, sommerhusgæster, turister og erhvervsliv. 
  • At hjælpe til at kunne udvikle en langsigtet strategi for området med naturen som omdrejningspunkt, og økologi og bæredygtighed som værdisæt. 
  • At igangsætte initiativer som et startskud til en langt mere langsigtet handlingsplan. 

Hvordan arbejdsgruppen vil realisere disse visioner, kan du læse mere om i udviklingsplanen her: